Communicatie en alarmering

In de communicatie tussen zorgprofessionals onderling en met patiënten mag simpelweg niks misgaan, want er staat in de zorg per definitie veel op het spel: de gezondheid van mensen. Van oudsher speelt de pieper een centrale rol in het ziekenhuis, maar met nieuwe hard- en software is er veel rijkere en snellere communicatie mogelijk. Tegelijkertijd is daar een complex speelveld ontstaan met een grote diversiteit aan zorgapparatuur met veel mogelijkheden en een integratie van de communicatieprocessen met onder meer het elektronisch patiëntdossier en software voor samenwerking (zoals Teams). Verder zijn er onder de noemer “smart hospital” de nodige opties beschikbaar om processen (veel) gemakkelijker en slimmer te maken voor patiënt en zorgprofessional. Wij ontwikkelen beleid op deze thema’s samen met onze opdrachtgevers, bieden hen aan de hand van een roadmap helder inzicht in wat er mogelijk en nodig is, en helpen hen van begin tot eind bij de implementatie ervan.