Meander

Een stille afdeling waar alleen meldingen van zowel het Verpleeg Oproep Systeem (VOS) als de meldingen van de medische apparatuur op het smartdevice van de juiste zorgverlener landen. Binnen het Meander Medisch Centrum is dit niet langer een wens, maar hebben wij als projectleider bijgedragen aan de implementatie van dit systeem. Op alle afdelingen waar Philips monitoring werd gebruikt, zijn smartphones ingezet om alarmen van de monitoren en alarmen van het VOS op te ontvangen. Daarnaast is er ook real-time inzage in de curves van de monitor op de smartphones.

Als projectleider Medische Alarmering Systeem (MAS) zorgden wij voor de voortgang en de integraliteit van het project. Als projectleider hadden wij contact met alle leveranciers, zorgden wij voor de planning, dekten risico’s af, stuurden de inrichting van de smartphones aan en gingen in gesprek met de eindgebruikers. Daarnaast droegen wij zorg voor het opzetten van een beheerorganisatie voor het nieuwe MAS.

Het uiteindelijke doel was om het werkproces te vereenvoudigen en te optimaliseren. Dankzij het nieuwe systeem worden zorgprofessionals nu direct persoonlijk gewaarschuwd bij een alarm, waardoor het aantal loopbewegingen aanzienlijk wordt verminderd. Dit heeft ook geleid tot een rustigere afdeling, doordat de geluiden van de monitoren aanzienlijk zijn verlaagd.

Om ervoor te zorgen dat het werkproces perfect werd ondersteund, werkten we nauw samen met een werkgroep bestaande uit verpleegkundigen van verschillende afdelingen om een blauwdruk voor de inrichting van dit nieuwe systeem te creëren voor het hele ziekenhuis. Vervolgens hebben we gekeken naar de specifieke behoeften van elke afdeling, zodat het nieuwe systeem naadloos in hun werkprocessen kon worden geïntegreerd.

Niet alleen hebben we de implementatie op de werkvloer verzorgd, maar we werkten ook intensief samen met de ICT-afdeling om alles vlekkeloos te laten verlopen. Zoals bij elk project waren er hier natuurlijk ook uitdagingen, zoals het implementeren van Mobile Device Management, het inrichten van een testomgeving en het opzetten van een duidelijk beheerplan voor het nieuwe systeem. Maar dankzij ons enthousiasme en vastberadenheid waren deze uitdagingen geen onoverkomelijke obstakels, en we zijn erin geslaagd een indrukwekkend en succesvol project neer te zetten.