IJsselland

In verschillende ziekenhuizen zien we steeds meer de trend om telefonie en alarmering te integreren op één toestel. Ook het IJsselland Ziekenhuis zag dit als een ontwikkeling en had behoefte aan een overkoepelende visie voor het gehele communicatieplatform, inclusief telefonie en (kritische) alarmering.

Door gesprekken te voeren met zorgprofessionals en ondersteunende diensten, hebben we waardevolle inzichten verkregen in de huidige communicatie-uitdagingen waarmee het ziekenhuis wordt geconfronteerd.

In een presentatie hebben we de knelpunten geïdentificeerd en zijn we ingegaan op de technische en functionele mogelijkheden van een modern communicatieplatform. De mogelijkheden hebben wij aangevuld met trends binnen de zorgcommunicatie. Dit omvat zowel de telefonie als (kritische) alarmering, zoals VOS/MOS/MAS, maar ook BHV, reanimatie en diverse andere alarmeringen en oproepen.

Samen met de eisen en wensen vanuit IJsselland is er een visie gedefinieerd in de vorm van een zogenaamde doelarchitectuur. In een roadmap is hierna aangegeven welke stappen of projecten nodig zijn om deze doelarchitectuur te realiseren.