Alrijne

‘Doen we het goede?’ Met deze vraag klopte Alrijne ziekenhuis aan bij Buitenhuis Advies. Alrijne was namelijk zelf al begonnen met verschillende losstaande projecten die allemaal te maken hadden met communicatie. Deze verschillende projecten hebben we geëvalueerd en met aantal aanpassingen en toevoegingen hebben we het advies ‘Het Alrijne Communicatie Platform’ opgesteld.

In dit advies beschrijven we hoe het Alrijne ziekenhuis moet omgaan met de diverse vormen van communicatie. We maken onderscheid tussen spraakverbindingen en berichten- en alarmeringssystemen. Aangezien Alrijne meerdere locaties en verzorgingshuizen heeft, was het een uitdaging om een gefaseerd plan te ontwikkelen voor de implementatie van een uniform systeem.

Het plan is verdeeld in randvoorwaardelijke projecten en functionele projecten. De randvoorwaardelijke projecten richten zich op het creëren van een solide infrastructuur, zodat het gebruik van smartphones daadwerkelijk mogelijk wordt. De functionele projecten zijn gericht op de daadwerkelijke implementatie, waarbij de zorg direct de voordelen zal ervaren.

Op dit moment zijn we als programmamanager betrokken met de uitvoering van het communicatieplatform. Onlangs zijn we gestart met de randvoorwaardelijke projecten, die ervoor zorgen dat alle infrastructuur op orde is.