UMCG

Het UMCG staat de komende 15 jaar voor een grote uitbreidings- en vernieuwingsopgave. Dat doet het UMCG tot 2035 met de bouwprojecten op het UMCG terrein in Groningen en in Haren. Om de gebouwen van het UMCG toekomstbestendig te maken gaan ze de komende jaren bouwen en verbouwen. De modernisering is nodig om de kwaliteit van onze kerntaken zorg, onderzoek, onderwijs te kunnen blijven bieden. Zo kan het UMCG blijven voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van patiënt en medewerkers, én als werkgever voor het creëren van een moderne en fijne werkomgeving.

Buitenhuis Advies begeleidt het UMCG in de realisatie van het bouwprogramma. Digitalisering en innovaties spelen een centrale rol in de vernieuwingsopgave, zoals ook onderstaande video toont: