Albert Schweitzer ziekenhuis

Hoe ziet de telecom van de toekomst eruit voor ons ziekenhuis? Dat is de vraag die het Albert Schweitzer ziekenhuis aan ons stelde.

Om tot een goede schets te komen van verschillende mogelijkheden, is het van groot belang eerst een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie. Dit hebben wij bereikt door gesprekken te voeren met diverse medewerkers, zowel de zorgverleners als de ondersteunende diensten. Deze input bood ons een helder beeld van de huidige werkwijze en de uitdagingen waarmee zij te maken hadden.

Met deze inzichten hebben we verdiepende sessies georganiseerd om een grondiger inzicht te krijgen in de bestaande infrastructuur. Al deze gegevens hebben we samengebracht in een overzichtelijk rapport, waardoor het ziekenhuis een duidelijk beeld kreeg van de huidige situatie. Door verschillende mogelijkheden te combineren met actuele trends in communicatie en onze kennis van andere ziekenhuizen, krijgt het ASZ de mogelijkheid om beter te anticiperen op de veranderende behoeften en ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie.

Alle bevindingen zijn samengevoegd in een overzichtelijke roadmap, die het ASZ helpt om de stap te zetten naar een toekomstbestendig communicatieplatform.