Saxenburg Medisch Centrum

In Hardenberg heeft niet alleen het Röpcke-Zweers Ziekenhuis een metamorfose ondergaan, maar ook de naam is veranderd, van Röpcke-Zweers Ziekenhuis naar Saxenburg Medisch Centrum. Deze transformatie omvat niet alleen nieuwbouw, maar ook een aanzienlijke verkleining van het ziekenhuis, dat nu 30% kleiner is dan voorheen.

De vernieuwing behelsde diverse aspecten, van infrastructuur tot patiëntenzorg. Het omvatte onder andere de implementatie van patiëntentablets, de introductie van smartphones voor verpleegkundigen met medische alarmering, een geheel nieuw telefoniesysteem, een herontworpen werkplekconcept en het verhuisproces van alle ICT-middelen.

Buitenhuis Advies speelde een cruciale rol in dit transformatieproces. Twee jaar voor de opening werden zij ingeschakeld om de ICT-verhuizing te coördineren en te begeleiden. Zij stelden een alomvattend ICT-programmaplan op, waarin voor elk (deel)project de kosten, belangrijkste resultaten, fasering en bijbehorende planning werden vastgelegd. Bovendien werd duidelijk bepaald welke rol ICT zou spelen in alle inrichtingsprojecten, of het nu een leidende of ondersteunende rol was, afhankelijk van de aard van het project.