Innovatie

Digitale en technologische ontwikkelingen gaan een steeds grotere rol spelen in de zorg. Ook doordat de patiënt steeds meer controle en regie krijgt in zijn eigen zorgproces. Welke stappen kan je nu al maken om op de toekomst voorbereid te zijn?

Buitenhuis Advies levert tweeledig advies op het vlak van innovatie in de zorg. Enerzijds het leveren van een pragmatische aanpak om van een innovatief idee te komen tot een behapbaar implementatieplan. Op kleine schaal de toegevoegde waarde aantonen om vervolgens op te schalen en te integreren in de bestaande infrastructuur van een cure organisatie. De transitie van ideeën naar écht resultaat! Anderzijds zetten wij een organisatiestructuur neer om innovatie zichtbaar en bereikbaar te maken voor de rest van de organisatie zodat er draagvlak ontstaat en innovaties beter zullen landen en beklijven in de organisatie. (Digitale) innovaties zijn niet succesvol als het niet aansluit bij de huidige IT infrastructuur maar ook niet zonder adoptie van de organisatie!

Meer weten?

Martijn Buitenhuis

Contactpersoon

Martijn Buitenhuis
06 5266 7210
mb@buitenhuisadvies.nl