De kern van uw Medisch Specialistisch Bedrijf is het verlenen van goede, efficiënte en doelmatige zorg. De activiteiten van een MSB strekken zich echter verder uit van samenwerking met ziekenhuis of andere zorgaanbieders tot (intern gerichte) bedrijfsvoering en optimalisaties van de bedrijfsprocessen.

Buitenhuis Advies ondersteunt MSB’s op diverse fronten met specifieke dossiers of langlopende ondersteuning in directievoering. Uw interne processen en externe relaties zijn afhankelijk van een goed operationeel bedrijfsapparaat. Buitenhuis Advies is van mening dat de, meestal recent opgerichte MSB’s, enkel vanuit een stabiele basis zich kunnen doorontwikkelen tot efficiënte organisaties. Wij kunnen u hierbij helpen.

Een slagvaardig dagelijks bestuur en/of directeurspositie borgt de continuïteit van het MSB. Met behulp van juiste en regelmatige stuurinformatie, ondersteund door heldere analyses, kunt u effectief uw besluitvorming vormgeven. Buitenhuis Advies voorziet zowel in de inrichting van uw organisatie als het leveren van analyses en adviezen omtrent de vraagstukken die er op dat moment voor u toe doen.

Voor de komende jaren zult u het MSB moeten doorontwikkelen: waar wilt u heen? Hoe formuleert uw een visie en geeft u invulling aan de samenwerking met het ziekenhuis? Op welke wijze profileert uw MSB zich in de regio? Op strategisch vlak stelt Buitenhuis Advies de juiste scherpe vragen om uw MSB te begeleiden naar een toekomstbestendig bestaan.

Bedrijfsvoering

Buitenhuis Advies verstrekt haar adviezen en analyses op diverse niveaus van uw organisatie:

  • Strategie en lange termijn
  • Dagelijks bestuur en besluitvorming
  • Operationele bedrijfsvoering

Dossiers

Buitenhuis Advies verleent diensten voor o.a. dossiers als:

  • Verdiencapaciteit
  • Financiële verdeelmodellen
  • Visievorming en operationaliseren
  • Governance
  • Samenwerking met andere zorgaanbieders
  • Directievoering

Meer weten?

Martijn van Rijsewijk

Contactpersoon

Martijn van Rijsewijk
06 3309 2603
rijsewijk@buitenhuisadvies.nl